Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
TÌM KIẾM HỘI VIÊN
Tên Hội viên
Đơn vị:
Tỉnh/Thành phố:
 
 
Trang chủ / Hội viên / Thông tin Hội viên  In trang này     Email
Thông tin Hội viên
Tên Hội viên: BS.Hoàng Thị Thanh Hòa
Đơn vị: BV C Đà Nẵng
Chức vụ: Trưởng khoa/Trưởng phòng ban/Chủ nhiệm khoa,
Địa chỉ: BV C Đà Nẵng, 122 Hải Phòng - TP Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 84.511.3821480 ( 513 ) 
Email: Chưa có
Tình trạng hội viên: Hội viên chưa chính thức
 
Quay lại