Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Giới thiệu
 
Trang chủ / Giới thiệu  Print     Email
Giới thiệu
Ban Lãnh đạo Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2020
DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO KHÓA 2018-2020 - HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM
Stt Họ và Tên Đơn vị Chức vụ
1 GS. TS. Đặng Vạn Phước BV Đại Học Y dược TP. HCM Chủ tịch
2 GS.TS. Nguyễn Lân  Việt  Đại học Y Hà Nội Phó Chủ tịch thường trực
3 GS.TS. Huỳnh Văn  Minh Đại học Y dược Huế Phó chủ tịch
4 PGS.TS. Phạm Nguyễn  Vinh Bệnh viện Tim Tâm Đức TP. HCM Phó chủ tịch
5 PGS.TS. Vũ Điện Biên Bệnh viện TƯQĐ 108 Hà nội Phó chủ tịch
6 PGS.TS. Châu Ngọc Hoa Trường Đại học Y Dược TP.HCM Phó chủ tịch
7 GS.TS. Đỗ Doãn Lợi Viện Tim mạch Việt Nam Phó chủ tịch
8 PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng Viện Tim mạch Việt Nam Phó chủ tịch
9 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang Viện Tim mạch Việt Nam Tổng Thư ký
Các tin khác
Danh sách Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2020 (2/18/2019)
Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ và Ban Thư ký của Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018 (12/30/2014)
Ban Lãnh đạo Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018 (4/18/2011)
Thông tin liên hệ (6/23/2010)
Danh sách Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018 (6/23/2010)
Giới thiệu Hội Tim mạch học Quốc gia Việt nam (6/23/2010)