Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Hội viên
Trở thành Hội viên
Mẫu Đăng ký
Danh sách Hội viên
 
Trang chủ / Trở thành Hội viên  Print     Email
Trở thành Hội viên
Trở thành Hội viên
Để trở thành Hội viên của Hội Tim mạch Việt Nam, Quý vị cần ít nhất 02 người giới thiệu hoặc là 02 Hội Viên Hội Tim Mạch; hoặc 01 Hội viên và 01 lãnh đạo nơi công tác. Mời Quý vị lấy các mẫu văn bản cần hoàn thiện tại đây: http://vnha.org.vn/detail.asp?id=29

Xin cảm ơn.