Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Giới thiệu
 
Trang chủ / Giới thiệu  Print     Email
Giới thiệu
Ban Lãnh đạo Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018
Ban Lãnh đạo Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018
* Chủ tịch Hội:
                             - GS.TS. Nguyễn Lân Việt (Viện Tim mạch Việt Nam)
* Các Phó chủ tịch Hội:
                             - GS.TS. Đặng Vạn Phước (Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. HCM)
                             - GS.TS. Huỳnh Văn Minh (Đại học Y Dược Huế)
                             - PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh (Bệnh viện Tim Tâm Đức TP. HCM)
                             - GS.TS. Đỗ Doãn Lợi (Viện Tim mạch Việt Nam)
                             - PGS.TS. Châu Ngọc Hoa (Trường Đại học Y Dược TP.HCM)
                             - PGS.TS. Vũ Điện Biên (Bệnh viện TƯQĐ 108)
* Chủ tịch danh dự của Hội:
                             - GS.TS. Phạm Gia Khải (Viện Tim mạch Việt Nam)

Các tin khác
Danh sách Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2020 (2/18/2019)
Ban Lãnh đạo Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2020 (2/18/2019)
Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ và Ban Thư ký của Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018 (12/30/2014)
Danh sách Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018 (6/23/2010)
Giới thiệu Hội Tim mạch học Quốc gia Việt nam (6/23/2010)
Thông tin liên hệ (6/23/2010)