Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Giới thiệu
 
Trang chủ / Giới thiệu  Print     Email
Giới thiệu
Ban Lãnh đạo Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018
Ban Lãnh đạo Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018
* Chủ tịch Hội:
                             - GS.TS. Nguyễn Lân Việt (Viện Tim mạch Việt Nam)
* Các Phó chủ tịch Hội:
                             - GS.TS. Đặng Vạn Phước (Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. HCM)
                             - GS.TS. Huỳnh Văn Minh (Đại học Y Dược Huế)
                             - PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh (Bệnh viện Tim Tâm Đức TP. HCM)
                             - GS.TS. Đỗ Doãn Lợi (Viện Tim mạch Việt Nam)
                             - PGS.TS. Châu Ngọc Hoa (Trường Đại học Y Dược TP.HCM)
                             - PGS.TS. Vũ Điện Biên (Bệnh viện TƯQĐ 108)
* Chủ tịch danh dự của Hội:
                             - GS.TS. Phạm Gia Khải (Viện Tim mạch Việt Nam)

Các tin khác
Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ và Ban Thư ký của Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018 (12/30/2014)
Danh sách Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018 (6/23/2010)
Vài nét về Hội Tim mạch học Quốc gia Việt nam (6/23/2010)
Địa chỉ Liên hệ (6/23/2010)