Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Liên hệ
Liên hệ với Hội Tim mạch
 
Trang chủ / Liên hệ với Hội Tim mạch  Print     Email
Liên hệ với Hội Tim mạch
Liên hệ với Hội Tim mạch
Mọi chi tiết xin liên hệ:

GS. TS. Nguyễn Lân Việt - Chủ tịch Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam
hoặc
PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng - Tổng Thư ký Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam

Địa chỉ thư:
Văn phòng Hội Tim mạch học Quốc gia Việt nam
Viện Tim mạch học Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai
78, Đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:        (+84-4)38688488 (Văn phòng Hội)
 (+84-4)913519417 (Tổng Thư ký)
Fax:                    (+84-4)38688488
Email:                congress@vnha.org.vn  (Văn phòng Hội)
Website:            http://www.vnha.org.vn/