Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Khuyến cáo về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2016
Giới thiệu - Các từ viết tắt
Nhóm khuyến cáo - Mức độ bằng chứng
Đại cương (Định nghĩa, Dịch tễ học, Sinh lý bệnh, Yếu tố nguy cơ)
Chẩn đoán xác định
Điều trị
Dự phòng
Lời kết
 
Trang chủ / Giới thiệu - Các từ viết tắt  Print     Email
Giới thiệu - Các từ viết tắt
Giới thiệu -Các từ viết tắt

- Đồng chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Trí, PGS.TS. Đinh Thị Thu Hương, BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền.

- Ban Biên soạn: GS.TS. Phạm Gia Khải, GS.TS. Nguyễn Lân Việt, GS.TS. Đặng Vạn Phước, GS.TS. Đỗ Doãn Lợi, PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh, PGS.TS. Nguyễn Văn Trí, GS.TS. Huỳnh Văn Minh, BSCKII. Nguyễn Thanh Hiền, PGS.TS. Đinh Thị Thu Hương, PGS.TS.Nguyễn Đạt Anh, PGS.TS.Nguyễn Văn Thạch, PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn, PGS.TS. Vũ Bá Quyết, TS.Hồ Huỳnh Quang Trí, Ts. Hoàng Bùi Hải, Ths. Nguyễn Tuấn Hải, Ths. Thượng Thanh Phương, Ths. Phạm Tú Quỳnh, Ths. Nguyễn Ngọc Phương Thư.

- Thư ký: Ths. Nguyễn Tuấn Hải