Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị suy tim 2015
Các từ viết tắt
Giới thiệu
Định nghĩa và Phân loại suy tim
Phân độ suy tim
Chẩn đoán suy tim
Điều trị suy tim và Điều trị suy tim giai đoạn A
Điều trị suy tim giai đoạn B
Điều trị suy tim giai đoạn C
Điều trị suy tim giai đoạn D
Điều trị suy tim EF bảo tồn
Suy tim cấp
Chăm sóc bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối
Lời kết
 
Trang chủ / Giới thiệu  Print     Email
Giới thiệu
Giới thiệu


Hướng dẫn điều trị này bao gồm:

- Chẩn đoán suy tim và nguyên nhân gây suy tim.

- Điều trị suy tim theo từng giai đoạn.

Chỉ định điều trị của khuyến cáo theo phân nhóm (I, IIa, IIb và III) và mức độ bằng chứng (A, B và C) được cập nhật dựa trên các kết quả các nghiên cứu lâm sàng và các phân tích gộp (Bảng 1).