Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid 2015
Giới thiệu - Các từ viết tắt
Phân nhóm khuyến cáo và mức chứng cứ
Chẩn đoán rối loạn lipid máu
Phân tầng nguy cơ tim mạch
Điều trị rối loạn lipid máu
Kết luận
 
Trang chủ / Điều trị rối loạn lipid máu  Print     Email
Điều trị rối loạn lipid máu
Mục tiêu điều trị

1.1. Mục tiêu điều trị đối với LDL-C


1.2. Mục tiêu điều trị đối với non-HDL-C

Mục tiêu non-HDL-C được dùng khi mục tiêu LDL-C đã đạt được nhưng TG còn cao và/hoặc HDL-C còn thấp

Các tin khác
Điều trị rối loạn Lipid máu ở một số nhóm bệnh nhân (9/20/2016)
Điều trị rối loạn Lipid máu hỗn hợp (9/20/2016)
Xử trí tăng TG máu (9/20/2016)
Điều trị tăng LDL-C (9/20/2016)
Ảnh hưởng của thay đổi lối sống lên nồng độ Lipid máu (9/20/2016)