Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid 2015
Giới thiệu - Các từ viết tắt
Phân nhóm khuyến cáo và mức chứng cứ
Chẩn đoán rối loạn lipid máu
Phân tầng nguy cơ tim mạch
Điều trị rối loạn lipid máu
Kết luận
 
Trang chủ / Chẩn đoán rối loạn lipid máu  Print     Email
Chẩn đoán rối loạn lipid máu
Các xét nghiệm Lipid cần có

Trong thực hành lâm sàng các xét nghiệm Lipid máu thường qui là:

- Cholesterol toàn phần (CT),

- Lipoprotein Cholesterol tỉ trọng cao (HDL-C),

- Lipoprotein Cholesterol tỉ trọng thấp (LDL-C),

- Triglycerid (TG).

Công thức Friedewald để tính nồng độ LDL-C:

Tính bằng mmol/l:  LDL-C = TC - (HDL-C) - TG/2,2

Tính bằng mg/dl:      LDL-C = TC - (HDL-C) - TG/5


Các tin khác
Đối tượng cần được khảo sát Lipid máu (9/20/2016)