Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid 2015
Giới thiệu - Các từ viết tắt
Phân nhóm khuyến cáo và mức chứng cứ
Chẩn đoán rối loạn lipid máu
Phân tầng nguy cơ tim mạch
Điều trị rối loạn lipid máu
Kết luận
 
Trang chủ / Giới thiệu - Các từ viết tắt  Print     Email
Giới thiệu - Các từ viết tắt
Giới thiệu -Các từ viết tắt


- Trưởng ban: GS.TS. Đặng Vạn Phước

- Điều phối viên và thư ký: PGS.TS. Trương Quang Bình

- Hội đồng:  GS.TS. Phạm Gia Khải, GS.TS. Nguyễn Lân Việt, GS.TS.  Huỳnh  Văn  Minh,  GS.TS.  Đỗ  Doãn  Lợi,  PGS.TS.  Phạm Nguyễn Vinh, PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê, PGS.TS. Đinh Thu Hương, PGS.TS.  Trần  Văn  Huy,  PGS.TS.  Võ  Thành  Nhân,  PGS.TS.  Châu Ngọc  Hoa,  BS.CKII.  Nguyễn  Thanh  Hiền,  PGS.TS.  Trương  Thanh Hương,  PGS.TS.  Nguyễn  Khoa  Diệu Vân,  PGS.TS.  Nguyễn  Quang, Tuấn, PGS.TS. Nguyễn Văn Trí, TS.BS. Đỗ Quang Huân, TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí, TS.BS. Nguyễn Huy Thắng.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Apo:             Apolipoprotein
BTM:          Bệnh tim mạch
CK:             Creatine Kinase
CKD:           Bệnh thận mạn
CRPhs:        C-reactive protein  high-sensitivity
CT:               Cholesterol toàn phần
ĐTĐ:            Đái tháo đường
HCCH:         Hội chứng chuyển hóa
HDL-C:        Lipoprotein Cholesterol tỉ trọng cao
LDL-C:      Lipoprotein Cholesterol tỉ trọng thấp
Lp:               Lipoprotein
Non-HDL-C:    Lipoprotein Cholesterol không HDL
NMCT:             Nhồi máu cơ tim
TG:                   Triglycerid
TV:                   Tử vong
YTNC:             Yếu tố nguy cơ