Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Giới thiệu
 
Trang chủ / Giới thiệu  Print     Email
Giới thiệu
Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ và Ban Thư ký của Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018


DANH SÁCH BAN THƯ KÝ
HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM (2014-2018)

STT Họ Và Tên Chức vụ Đơn vị
1 PGS. TS. Phạm Mạnh Hùng Tổng thư ký Viện Tim mạch Việt Nam
2 TS. Nguyễn Ngọc  Quang Phó Tổng thư ký Viện Tim mạch Việt Nam
3 TS. Phạm Như Hùng Thư ký Viện Tim mạch Việt Nam
4 TS. Nguyễn Cửu Lợi Thư ký Bệnh viện TW Huế
5 TS. Hồ Huỳnh Quang  Trí Thư ký Viện Tim TP.HCM
6 TS. Phan Đình Phong Thư ký Viện Tim mạch Việt Nam
Các tin khác
Danh sách Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2020 (2/18/2019)
Ban Lãnh đạo Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2020 (2/18/2019)
Ban Lãnh đạo Hội Tim mạch học Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018 (4/18/2011)
Thông tin liên hệ (6/23/2010)
Danh sách Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2018 (6/23/2010)
Giới thiệu Hội Tim mạch học Quốc gia Việt nam (6/23/2010)