Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
danh sách các bài báo cáo tại
các HỘI NGHỊ TIM MẠCH
Nhập nội dung cần tìm:
Các bài báo cáo có thu âm
  
Danh sách Hội viên mới
# Tên Hội viên Ngày đăng ký
1 Huỳnh Văn Mười Một (BS.) 12/13/2018
2 Nguyễn Văn Nhôm (ThS.) 12/13/2018
3 Đàm Trung Hiếu (BS.) 10/18/2018
4 Nguyễn Minh Châu (CN.) 10/15/2018
5 Dương Quốc Nhật (CN.) 10/15/2018
6 Chu Ngọc Sơn (CN.) 10/15/2018
7 Ngô Thị Hường (CN.) 10/15/2018
8 Trần Thị Thuý () 10/15/2018
9 Lã Thị Dương (CN.) 10/15/2018
10 Lý Thị Đào () 10/15/2018
xem thêm


 
Trang chủ / Tìm kiếm  Print     Email

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH Y HỌC THỰC CHỨNG VÀ THỐNG KÊ Y HỌC NĂM 2015

Tìm thấy 14 kết quả Tổng cộng đã có : 13,252 lượt tải tài liệu
Stt Mã phiên Chủ đề Người trình bày Số lượt tải File báo cáo
1. Khái niệm và Vai trò của Y học thực chứng ThS.BS. Văn Đức Hạnh
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
865 » Tải về
2. Những khó khăn trong thực hành EBM ThS. Bùi Vĩnh Hà
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
837 » Tải về
3. Những sai lầm khi ứng dụng kết quả nghiên cứu vào lâm sàng ThS. Lê Tuấn Thành
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
857 » Tải về
4. Phân tích thống kê cơ bản với STATA PGS.TS.BS. Hoàng Văn Minh
(ĐH Y Hà Nội)
900 » Tải về
5. Cách tìm tài liệu tham khảo online ThS.BS. Phan Tuấn Đạt
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
1252 » Tải về
6. Khái niệm biến số và yếu tố nhiễu PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
(ĐH Y Hà Nội)
864 » Tải về
7. Các viết báo cáo một báo cáo khoa học ThS.BS. Nguyễn Thị Minh Lý
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
922 » Tải về
8. Tổng quan các thiết kế nghiên cứu PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
(ĐH Y Hà Nội)
934 » Tải về
9. Cách quản lý tài liệu tham khảo BS. Phạm Nhật Minh
(BV ĐH Y Hà Nội)
980 » Tải về
10. Cách trình bày một báo cáo khoa học chuyên nghiệp PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
1026 » Tải về
11. Cách đọc tài liệu tham khảo TS.BS. Phạm Minh Tuấn
(ĐH Y Hà Nội)
1101 » Tải về
12. Giới thiệu một số phương pháp thống kê nâng cao PGS.TS.BS. Hoàng Văn Minh
(ĐH Y Hà Nội)
915 » Tải về
13. Đánh giá nghiệm pháp chẩn đoán PGS.TS. Kim Bảo Giang
(ĐH Y Hà Nội)
836 » Tải về
14. 10 điển cần lưu ý để có một luận văn tốt ThS.BS. Đinh Huỳnh Linh
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
963 » Tải về
Danh sách 20 bài báo cáo được tải về nhiều nhất
Stt Mã phiên Chủ đề Người trình bày Số lượt tải File báo cáo
1. Cách tìm tài liệu tham khảo online ThS.BS. Phan Tuấn Đạt
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
1252 » Tải về
2. Cách đọc tài liệu tham khảo TS.BS. Phạm Minh Tuấn
(ĐH Y Hà Nội)
1101 » Tải về
3. Cách trình bày một báo cáo khoa học chuyên nghiệp PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
1026 » Tải về
4. Cách quản lý tài liệu tham khảo BS. Phạm Nhật Minh
(BV ĐH Y Hà Nội)
980 » Tải về
5. 10 điển cần lưu ý để có một luận văn tốt ThS.BS. Đinh Huỳnh Linh
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
963 » Tải về
6. Tổng quan các thiết kế nghiên cứu PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
(ĐH Y Hà Nội)
934 » Tải về
7. Các viết báo cáo một báo cáo khoa học ThS.BS. Nguyễn Thị Minh Lý
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
922 » Tải về
8. Giới thiệu một số phương pháp thống kê nâng cao PGS.TS.BS. Hoàng Văn Minh
(ĐH Y Hà Nội)
915 » Tải về
9. Phân tích thống kê cơ bản với STATA PGS.TS.BS. Hoàng Văn Minh
(ĐH Y Hà Nội)
900 » Tải về
10. Khái niệm và Vai trò của Y học thực chứng ThS.BS. Văn Đức Hạnh
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
865 » Tải về
11. Khái niệm biến số và yếu tố nhiễu PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt
(ĐH Y Hà Nội)
864 » Tải về
12. Những sai lầm khi ứng dụng kết quả nghiên cứu vào lâm sàng ThS. Lê Tuấn Thành
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
857 » Tải về
13. Những khó khăn trong thực hành EBM ThS. Bùi Vĩnh Hà
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
837 » Tải về
14. Đánh giá nghiệm pháp chẩn đoán PGS.TS. Kim Bảo Giang
(ĐH Y Hà Nội)
836 » Tải về