Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
danh sách các bài báo cáo tại
các HỘI NGHỊ TIM MẠCH
Nhập nội dung cần tìm:
Các bài báo cáo có thu âm
  
Danh sách Hội viên mới
# Tên Hội viên Ngày đăng ký
1 Huỳnh Văn Mười Một (BS.) 12/13/2018
2 Nguyễn Văn Nhôm (ThS.) 12/13/2018
3 Đàm Trung Hiếu (BS.) 10/18/2018
4 Nguyễn Minh Châu (CN.) 10/15/2018
5 Dương Quốc Nhật (CN.) 10/15/2018
6 Chu Ngọc Sơn (CN.) 10/15/2018
7 Ngô Thị Hường (CN.) 10/15/2018
8 Trần Thị Thuý () 10/15/2018
9 Lã Thị Dương (CN.) 10/15/2018
10 Lý Thị Đào () 10/15/2018
xem thêm


 
Trang chủ / Tìm kiếm  Print     Email

TÀI LIỆU KHÓA HỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ - T6-2015

Tìm thấy 11 kết quả Tổng cộng đã có : 22,813 lượt tải tài liệu
Stt Mã phiên Chủ đề Người trình bày Số lượt tải File báo cáo
1. Các khái niệm cơ bản về máy tạo nhịp và cách nhận biết điện tâm đồ máy tạo nhịp TS.BS. Phan Đình Phong
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
2038 » Tải về
2. Điện tâm đồ ở trẻ em: Bình thường và một số bệnh lý TS.BS. Phan Đình Phong
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
1734 » Tải về
3. Điện tâm đồ hội chứng rối loạn nhịp bẩm sinh TS.BS. Phạm Như Hùng
(BV Tim Hà Nội)
1523 » Tải về
4. Điện tâm đồ tim nhanh trên thất TS.BS. Phạm Như Hùng
(BV Tim Hà Nội)
2094 » Tải về
5. Biến đổi điện tâm đồ trong viêm màng ngoài tim ThS.BS. Nguyễn Tuấn Hải
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
1697 » Tải về
6. Điện tâm đồ trong bệnh mạch vành TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
2946 » Tải về
7. Điện tâm đồ trong rối loạn nhịp tim chậm TS.BS. Phan Đình Phong
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
2057 » Tải về
8. Điện tâm đồ chẩn đoán các rối loạn nhịp thất TS.BS. Trần Song Giang
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
2285 » Tải về
9. Những vấn đề cơ bản về điêm tim đồ trong thực hành lâm sàng PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
2700 » Tải về
10. Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ BS. Viên Hoàng Long
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
1591 » Tải về
11. Xác định vị trí tim nhanh trên thất TS.BS. Phạm Như Hùng
(BV Tim Hà Nội)
2148 » Tải về
Danh sách 20 bài báo cáo được tải về nhiều nhất
Stt Mã phiên Chủ đề Người trình bày Số lượt tải File báo cáo
1. Điện tâm đồ trong bệnh mạch vành TS.BS. Nguyễn Ngọc Quang
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
2946 » Tải về
2. Những vấn đề cơ bản về điêm tim đồ trong thực hành lâm sàng PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
2700 » Tải về
3. Điện tâm đồ chẩn đoán các rối loạn nhịp thất TS.BS. Trần Song Giang
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
2285 » Tải về
4. Xác định vị trí tim nhanh trên thất TS.BS. Phạm Như Hùng
(BV Tim Hà Nội)
2148 » Tải về
5. Điện tâm đồ tim nhanh trên thất TS.BS. Phạm Như Hùng
(BV Tim Hà Nội)
2094 » Tải về
6. Điện tâm đồ trong rối loạn nhịp tim chậm TS.BS. Phan Đình Phong
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
2057 » Tải về
7. Các khái niệm cơ bản về máy tạo nhịp và cách nhận biết điện tâm đồ máy tạo nhịp TS.BS. Phan Đình Phong
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
2038 » Tải về
8. Điện tâm đồ ở trẻ em: Bình thường và một số bệnh lý TS.BS. Phan Đình Phong
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
1734 » Tải về
9. Biến đổi điện tâm đồ trong viêm màng ngoài tim ThS.BS. Nguyễn Tuấn Hải
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
1697 » Tải về
10. Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ BS. Viên Hoàng Long
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)
1591 » Tải về
11. Điện tâm đồ hội chứng rối loạn nhịp bẩm sinh TS.BS. Phạm Như Hùng
(BV Tim Hà Nội)
1523 » Tải về