Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Khuyến cáo về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2016
Giới thiệu - Các từ viết tắt
Nhóm khuyến cáo - Mức độ bằng chứng
Đại cương (Định nghĩa, Dịch tễ học, Sinh lý bệnh, Yếu tố nguy cơ)
Chẩn đoán xác định
Điều trị
Dự phòng
Lời kết
 
Trang chủ / Điều trị  Print     Email
Điều trị
Tóm tắt quá trình điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (10/9/2016)
Tóm tắt quá trình điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ... Chi tiết
Điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới (10/9/2016)
1.1. Điều trị trong giai đoạn cấp (0 – 10 ngày)
1.1.1. Thuốc chống đông
1.1.2. Các phương pháp điều trị khác
1.2. Điều trị trong giai đoạn duy trì (10 ngày - 3 tháng)
1. 3. Điều trị trong giai đoạn duy trì kéo dài (3 tháng – kéo dài)
1.4. Điều trị biến chứng hậu huyết khối tĩnh mạch ... Chi tiết
Điều trị chống đông khi phải phẫu thuật (10/9/2016)
5.1. Phẫu thuật không cấp cứu:
5.2. Phẫu thuật cấp cứu:
... Chi tiết
Điều trị thuyên tắc động mạch phổi cấp (10/9/2016)
2.1. Điều trị hồi sức
2.1.1. Hồi sức hô hấp
2.1.2. Hồi sức huyết động
2.2.Điều trị tái tưới máu
2.3.1. Điều trị thuốc tiêu sợi huyết
2.3.2.Phẫu thuật lấy huyết khối, hoặc can thiệp lấy huyết khối bằng ống thông (catheter)
2.3. Điều trị chống đông
2.4.Lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới ... Chi tiết
Điều trị biến chứng liên quan đến điều trị chống đông (10/9/2016)
3.1.Biến chứng chảy máu lớn:
3.1.1. Các bước xử trí biến chứng chảy máu do quá liều chống đông:
3.1.2. Bắt đầu lại điều trị chống đông sau biến chứng chảy máu:
3.2.Biến chứng giảm tiểu cầu do Heparin (HIT):
... Chi tiết
Chuyển đổi điều trị giữa các nhóm thuốc chống đông (10/9/2016)
Sơ đồ 6. Lược đồ chuyển đổi thuốc chống đông ... Chi tiết