Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
Kho video
Tim mạch đại cương
Điện tâm đồ cơ bản
Cập nhật bệnh lý tim mạch
Thủ thuật cấp cứu tim mạch
Cấp cứu tim mạch
Chống đông
Tim mạch can thiệp
Giới thiệu Hội tim mạch học Việt Nam
 
Trang chủ / Điện tâm đồ cơ bản  Print     Email
Điện tâm đồ cơ bản
Hình dạng và định danh sóng điện tâm đồ (dành cho điều dưỡng) (12/25/2015)
... Chi tiết
Nhận biết hình ảnh điện tâm đồ của rối loạn nhịp nguy hiểm (12/25/2015)
... Chi tiết
Phát hiện sớm và theo dõi các thay đổi bất thường ST-T (12/25/2015)
... Chi tiết
Theo dõi và chăm sóc người có đặt máy tạo nhịp tạm thời (12/25/2015)
... Chi tiết
Kỹ thuật đọc điện tâm đồ và các lỗi thường gặp (12/25/2015)
... Chi tiết