Ngôn ngữ / Language:
Đăng nhập Đăng ký Hội viên
Hoi Tim mach hoc Viet Nam
   
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
 
 
Trang chủ /  Print     Email
Thư viện ảnh
Bản tin ngày 12 tháng 10 - Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14
Một số thông tin và hình ảnh hoạt động ngày 12 tháng 10 tại Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14 tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế ICC, TP Đà Nẵng.
Album List:
  • Hình ảnh các báo cáo viên tại Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 13 (170 photos)
  • Bản tin ngày 11 tháng 10 - Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14 (170 photos)
  • Bản tin ngày 12 tháng 10 - Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14 (170 photos)
  • Bản tin ngày 13 tháng 10 - Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 14 (170 photos)
  • Một số hình ảnh tại Hội nghị nhịp tim toàn quốc lần thứ 3 (170 photos)
  • Một số hình ảnh tại Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 15 (Phần 1) (170 photos)
  •